Mustafa

 

  Eren Şahin

Türkçe -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Türkiye'nin Yozgat şehrinde doğdu
Liseye kadar eğitimini Antalya'da tamamladı.
Erciyes Üniversitesi'nde gıda teknolojisi eğitimi aldı, ardından
Anadolu Üniversitesi'de turizm işletmeciliği
Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Turist Rehberliği Eğitimi(Uzaktan Eğitim)

Yetenekleri
İngilizce ve Rusça dil(B1)
Python ve Dijital Pazarlama
e-ticaret

Sertifikalar
girişimcilik
e-ticaret
gıda hijyeni yönetimi

İş deneyimleri

Orman Bölge Müdürlüğü Staj

Cankurt Peynir İşletmesinde staj 

Beş yıl turizmde sürücülük görevi .

 

English -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Born in the Yozgat city of Turkey
Completed his education in Antalya until high school.
Taken food technology education at Erciyes University ,Then
Taken tourism management at Anadolu University 
At the same time in Akdeniz Unıversity Tourist Guide Education(Present)

Abilities 
English and Russian language(B1)
Python and Digital Marketing
E-commerce 

Certificates
entrepreneurship
e-commerce
food hygiene management

Work experiences
İntern at OGM

İnter at cheese production business

Five years worked as driver

 

Deutsch  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Geboren in der türkischen Stadt Yozgat
Er absolvierte seine Ausbildung bis zum Abitur in Antalya.
Anschließend absolvierte er eine Ausbildung in Lebensmitteltechnologie an der Erciyes-Universität
Tourismusmanagement an der Universität Anadolu
Zur gleichen Zeit an der Universität Akdeniz Fremdenführerausbildung (Gegenwart)

Fähigkeiten
Englische und russische Sprache (B1)
Python und digitales Marketing
E-Commerce

Zertifikate
Unternehmerschaft
E-Commerce
Lebensmittelhygienemanagement

Arbeitserfahrungen